Zarządzenie nr 0050.33.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej w Tuliszkowie."