Projekty uchwał na XIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 29 lipca 2019 r.