Zarządzenie nr 0050.73.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  18 lipca 2019 roku

w sprawie przekazania infromacji podległym jednostkom organizacyjnym

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok.