Zarządzenie nr 0050.71.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  17 lipca 2019 roku

w sprawie wydzierżawienia  gruntu oznaczonego numerem działki 979/127

 o powierzchni 0,0150 ha położonego w obrębie Tuliszków na okres 5 lat.