Zarządzenie nr 0050.70.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia

odbioru końcowego zadania

pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem hydroforni w Imiełkowie w formie- zprojektuj i wybuduj"