Zarządzenie nr 0050.69.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdasnia finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie za 2018 rok