Zarządzenie nr 0050.65.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Wróblina, oznaczonego numerami działek: 74/1 o powierzchni 0.0079 ha, 90/1 o powierzchni 0.0115 ha, 91/1 o powierzchni 0.0152 ha i 87/9 o powierzchni 0.0066 ha oraz gruntu położonego w obrębie Zadworna oznaczonego  numerem działki 761/5 o powierzchni 0.0037 ha