Zarządzenie nr 0050.60.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 24 czerwca 2019 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Wyprofilowanie i utwardzenie destruktem asfaltowym dróg gruntowych na terenie gminy Tuliszków"