Zarządzenie nr 0050.59.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia informacji zdawczo- odbiorczej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.