Zarządzenie nr 0050.58.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  21 czerwca 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r