Zarządzenie nr 0050.56.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  12 czerwca 2019 roku

w sprawie przekazania  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok