Zarządzenie nr 0050.55.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie usług w zakresie dowozu  i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020".