Zarządzenie nr 0050.54.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 6 czerwca 2019 roku 

zmieniające zarządzenie nr 0050.78.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków