Zarządzenie nr 0050.53.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 5 czerwca 2019 roku

 w sprawie wydzierżawienia gruntu oznaczonego numerem działki 979/136 o powierzchni 1.0622 ha położonego w obrębie Tuliszków na okres 5 lat