Zarządzenie nr 0050.51.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków