Zarządzenie nr 0050.47.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  16 maja 2019 roku

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków  dla organizacji pozarządowych na realizcję zadań pożytku publicznego