Zarządzenie nr 0050.45.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  16 maja 2019 roku

w sprawie przekazania  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok