Zarządzenie nr 0050.45.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków