Zarządzenie nr 0050.43.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krępa, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/1 o powierzchni 0.10 ha