Zarządzenie nr 0050.40.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 2 maja 2019 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy Pani Marianny - Gabrieli Skubiszewskiej p.o. Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie