Zarządzenie nr 0050.39.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 2 maja 2019 roku

w sprawie wydzierżawienia gruntu o powierzchni 0,96 ha położonego w obrębie Tuliszków wchodzącego w skład nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 979/135.