Zarządzenie nr 0050.57.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  19 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia nr 0050.49.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.