Zarządzenie nr 0050.36.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków