Zarządzenie nr 0050.34.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie zrzeszenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuliszków zajęte pod realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 na odcinku od km 13+404 do km 13+497 w mieście Tuliszków