Zawiadomienie o wyłożoniu do publicznego wglądu spisów wyborców do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.