UCHWAŁA NR 0007.12.2019 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok