Imienny wykaz głosowania na VIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 29 kwietnia 2019 r.