Protokół nr VII.2019

 z VII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

odbytej w dniu 29 marca  2019 r. o godz. 15-tej

w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie