Informacja

 o warunkach udziału obywateli polskich

 w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych

w kraju w wyborach do Prlamentu Europejskiego

 zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.