Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

 z dnia 27 lutego 2019 r.

 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

 Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oraz do Parlamentu Europejskiego