Zarządzenie nr 0050.32.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Przebudowa ulicy OSP w Tuliszkowie"