Zarządzenie nr 0050.31.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tuliszkowie- etap I wymiana urządzeń technologicznych"