Zarządzenie nr 0050.27.23019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w  Tuliszkowie