Zarządzenie nr 0050.30.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok