Zarządzenie nr 0050.29.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 29 marca 2019 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków