Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 na temat miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego