Sołtys: Przemysław Druszcz

Rada Sołecka:

Artur Majda

Dawid Kowalczyk

Agnieszka Kwiatkowska- Maciaszek

 

Uprawnionych do głosowania - 178

Obecnych w dniu głosowania - 68

Obecnych w dniu powtórnych wyborów- 133