Sołtys: Małgorzata Wojciechowska

Rada Sołecka:

Karol Chrzuszcz

Patrycja Dziużyńska

Dawid Górecki

Michał Prymas

Teresa Sroka

Dawid Szczap

Tadeusz Szczap

Barbara Kościankowska

 

Uprawnionych do głosowania - 347

Obecnych w dniu głosowania -  63