Imienny wykaz głosowania na VI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 22 lutego 2019 r.