Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2018 rok