Sołtys: Katarzyna Łuczak

Rada Sołecka:

Anna Kotarska

Agnieszka Gibasiewicz

Marek Marciniak

Ewa Papierska

Mariusz Dominiak

Uprawnionych do głosowania - 206

Obecnych w dniu głosowania - 50