Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 27marca 2019 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnychw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019 roku.