Zarz±dzenie nr 0050.17.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 26 lutego 2019 r

w sprawie  nabycia gruntu w obrębie Wróblina,

oznaczonego numerami działek:80/1 o powierzchni 0.0063 ha i 85/1 o powierzchni 0.0243 ha