Zarządzenie nr 0050.18.2019

Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie

z dnia 26 lutego 2019 r

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Tuliszków,

oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 980/43 i 980/22.