Zarządzenie nr 0050.23.2019

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 12 marca 2019 r

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie