Zarządzenie nr 0050.21.2019

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok

 dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego