Zarządzenie nr 0050.24.2019

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 12 marca 2019 r

 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu

zebrań związanych z wyborami do organów jednostek

pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków