Protokół nr V. 2019

z V sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

odbytej w dniu 29 stycznia  2019r. o godz. 16-tej

w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie