Zarządzenie nr 0050.15.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków