Zarządzenie nr 0050.11.2019 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  31 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego